Incep inscrierile pentru Loteria Vizelor 2012. Vezi conditiile.

Ambasada SUA la Bucuresti anunta ca inregistrarile se vor transmite numai pe internet, incepand de marti dupa-amiaza, timp de o luna, pana pe 3 noiembrie.


Programul anual Loteria Vizelor pune la dispozitie vize de resedinta permanenta persoanelor care indeplinesc cateva criterii simple, dar stricte de calificare.


Inregistrarile sunt selectionate printr-o tragere la sorti generata de un computer.


Pentru anul fiscal 2012 sunt disponibile 50.000 de vize, pentru 22 de state, printre care si Romania.


Solicitantii pot accesa formularul de inregistrare electronica la adresa www.dvlottery.state.gov (numai din browserul Internet Explorer). Nu se percepe nicio taxa pentru a trimite o inscriere electronica.

Inainte de a trimite formularul de inregistrare electronica pentru programul DV-2012, solicitantii trebuie sa citeasca atent instructiunile detaliate, pe care le gasiti si la finalul acestui articol.


Odata ce solicitantul a reusit sa transmita inregistrarea electronica, acesta va vedea un ecran de confirmare cu numele sau si un numar unic de confirmare.


Solicitantii trebuie sa tipareasca acest mesaj si sa pastreze numarul de confirmare intr-un loc sigur. Ei nu vor putea sa verifice daca au castigat si sa continue cu solicitarea de viza fara acest numar de confirmare. Atentie: numarul de confirmare nu se mai poate obtine ulterior momentului inregistrarii electronice.


De la 1 mai 2011 solicitantii pot verifica situatia inregistrarii lor cu informatiile personale si numarul de confirmare la rubrica Entry Status Check pe pagina de web www.dvlottery.state.gov.


Aceasta va fi singura modalitate pentru solicitanti de a verifica daca au castigat sau nu, pentru ca nu li se va trimite nicio instiintare prin posta sau prin e-mail.


Mesajele primite prin e-mail care pretind ca un solicitant a castigat Loteria Vizelor si va primi un numar de serie pentru un pasaport sau ca a castigat o suma de bani sunt escrocherii, atentioneaza Ambasada SUA.

1
INSTRUCŢIUNI PENTRU PROGRAMUL DIVERSITY VISA 2012 (DV-2012)
Programul de imigrare ”Diversity Visa” mandatat de Congresul S.U.A. este administrat anual de către Departamentul de Stat şi condus sub termenii Secţiunii 203 (c) a Legii de Imigrare şi Naturalizare (INA). Secţiunea 131 a Legii de Imigrare din 1990 (Pub. L. 101-649) a modificat INA 203 prevăzând o nouă clasă de imigranţi cunoscută ca „diversity immigrants” (imigranţi DV). În fiecare an fiscal, secţiunea 203 (c) a Legii de Imigrare şi Naturalizare (INA) pune la dispoziţie maximum 55.000 de vize DV persoanelor din ţări cu rate mici de imigrare în Statele Unite. Pentru anul fiscal 2012 sunt disponibile 50.000 de vize DV.
Programul anual DV pune la dispoziţie vize, persoanelor care îndeplinesc cerinţe simple dar stricte de calificare. Solicitanţii de vize DV sunt selecţionaţi printr-o tragere la sorţi aleatorie, făcută de un computer. Vizele sunt distribuite pe şase regiuni geografice, cu un număr mai mare de vize acordat regiunilor cu o rată de imigrare mai redusă, şi cu neacordarea nici unei vize ţărilor care au trimis mai mult de 50.000 de imigranţi către SUA, în ultimii cinci ani. In cadrul fiecărei regiuni geografice, nici o ţară nu poate primi într-un an mai mult de şapte la sută (7%) din numărul de vize DV disponibile în fiecare an.
Pentru DV-2012, persoanele născute în următoarele ţări* NU se califică să aplice pentru program deoarece aceste ţari au trimis mai mult de 50.000 de imigranţi către SUA în ultimii cinci ani:
BRAZILIA, CANADA, CHINA (continentală), COLUMBIA, REPUBLICA DOMINICANĂ, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HAITI, INDIA, JAMAICA, MEXIC, PAKISTAN, PERU, FILIPINE, POLONIA, COREEA DE SUD, MAREA BRITANIE (cu excepţia Irlandei de Nord) şi teritoriile sale dependente şi VIETNAM.
Persoanele născute în Regiunea Adminstrativă Specială HONG KONG, Regiunea Administrativă Specială MACAU şi TAIWAN se califică în cadrul programului.
Pentru DV-2012, nu au fost adăugate şi nici eliminate ţări din lista anului precedent.
Departamentul de Stat a implementat sistemul de înregistrare electronică începând cu programul DV-2005, în scopul de a face programul Diversity Visa mai eficient şi mai sigur. Departamentul utilizează o tehnologie specială şi alte mijloace pentru a îi identifica pe cei ce comit fraude în scopul imigrării ilegale sau pe cei care trimit mai multe înregistrări.
PERIOADA DE ÎNREGISTRARE PENTRU DIVERSITY VISA Înregistrările pentru programul DV-2012 trebuie transmise electronic în perioada care începe la orele 12 :00 EDT (GMT-4) ale zilei de marţi 5 octombrie 2010 şi se încheie la orele 12 :00 EDT (GMT-4) ale zilei de miercuri 3 noiembrie 2010. Solicitanţii pot accesa formularul electronic (E-DV) la adresa www.dvlottery.state.gov în perioada de înregistrare. Scrisorile de participare trimise prin poştă nu vor fi acceptate. Solicitanţii sunt încurajaţi să nu aştepte ultima săptămână a perioadei de înregistrare pentru a aplica. Cererea foarte mare poate conduce la întârzieri. Nici o înregistrare nu va fi acceptată după orele 12:00 EDT ale zilei de 3 noiembrie 2010.
* In aceste instrucţiuni, termenul “ţară” include ţările, sistemele economice şi alte jurisdicţii listate în mod explicit.
2
CERINŢE PENTRU PARTICIPARE:
 Pentru a participa la loteria DV, trebuie să fiţi nativ al uneia dintre ţările menţionate în “ Lista ţărilor pe regiuni geografice, ai căror cetăţeni se califică.”
Nativ al unei ţări care se califică: În cele mai multe cazuri aceasta înseamnă ţara în care v-aţi născut. Totuşi, există alte două posibilităţi pentru a vă putea califica. În primul rând, dacă v-aţi născut într-o ţară care nu participă la program dar soţul/soţia dvs. este născut(ă) într-o ţară care participă, puteţi face apel la ţara în care s-a născut soţul/soţia dvs., cu condiţia ca atât dvs. cât şi soţul/soţia dvs., să fiţi menţionaţi pe cererea selecţionată, să primiţi vize şi să intraţi simultan în Statele Unite. În al doilea rând, dacă sunteţi născut(ă) într-o ţară care nu se califică, dar nici unul din părinţii dvs. nu este născut sau nu a locuit în acea ţară când v-aţi născut dvs., puteţi face apel la una din ţările în care s-au născut părinţii, dacă este o ţară ai căror nativi se califică în programul DV-2012.
 Pentru a vă înscrie în programul de loterie a vizelor trebuie să îndepliniţi cerinţa de educaţie sau de experienţă în muncă a programului “Diversity Visa”: Dumnevoastră trebuie să aveţi SAU diplomă de bacalaureat (echivalentul educaţiei liceale în SUA, definit ca absolvirea a 12 clase elementare şi secundare) SAU doi ani de experienţă în ultimii cinci ani într-o ocupaţie care presupune cel puţin doi ani de calificare sau experienţă pentru a profesa. Dovada experienţei profesionale se face cu cartea de muncă. Pentru a determina calificarea pe baza experienţei profesionale se va folosi baza de date O*net On Line a Departamentului Muncii al SUA: www.onetcenter.org Pentru mai multe informaţii despre experienţă, vezi punctul 13 din Întrebări Frecvente.
Dacă nu întruniţi aceste cerinţe, NU ar trebui să trimiteţi o scrisoare de participare la programul DV.
PROCEDURI PENTRU ÎNREGISTRAREA PARTICIPĂRII LA DV-2012.
Departamentul de Stat va accepta numai Formulare de Înregistrare Electronică (E-DV) completate pentru Diversity Visa, transmise electronic la www.dvlottery.state.gov în timpul perioadei de înregistrare, de la amiaza (EDT) (GMT-4) zilei de marţi 5 octombrie 2010 până la amiaza (EDT) (GMT-4) zilei de miercuri 3 noiembrie 2010.
Dacă s-au primit MAI MULTE înregistrări pentru un singur aplicant, toate înregistrările pentru participare vor fi descalificate indiferent de cine a transmis înregistrarea. Puteţi pregăti şi transmite propria dvs. înregistrare sau altcineva poate face acest lucru pentru dvs.
Formularele electronice de participare care vor fi înregistrate cu succes, vor primi o confirmare prin afişarea unui ecran conţinând numele dumneavoastră şi un număr unic de confirmare. Trebuie să tipăriţi acest ecran de confirmare pentru dosarul dvs. folosind opţiunea de tipărire din browser şi să vă asiguraţi că aţi păstrat numărul dvs. de confirmare. Începând cu data de 1mai 2011 veţi putea să verificaţi situaţia aplicaţiei dvs. pentru DV-2012, întorcându-vă la pagina de web www.dvlottery.state.gov, Entry Status Check (Verificarea Situaţei Întrgistrării) şi introducând numărul unic de confirmare şi datele dvs. personale. Verificarea situaţiei înregistrării va fi singurul mijloc de a vă informa despre înscrierea dvs. pentru DV-2012, vă va pune la dispoziţie instrucţiunile despre cum să procedaţi în continuare cu aplicaţia dvs şi vă va înştiinţa despre programarea la un interviu pentru viza de imigrare, aşa că este ESENŢIAL să păstraţi codul dvs. de confirmare.
Scrisorile de participare tipărite pe hârtie nu vor fi acceptate.
3
Este foarte important ca toate fotografiile cerute să fie transmise. Înregistrarea de participare va fi descalificată dacă nu sunt ataşate toate fotografiile cerute. Fotografii recente ale următoarelor persoane trebuie transmise electronic odată cu Formularul Electronic de Înregistrare Diversity Visa:
- a dumneavoastră (aplicantul principal);
- a soţiei/soţului (aplicantului principal);
- ale fiecărui copil necăsătorit sub 21 de ani, la momentul înregistrării electronice
incluzând toţi copiii naturali, ca şi cei adoptaţi legal şi copiii vitregi, chiar dacă un copil
nu mai locuieşte cu dvs. sau nu intenţionează să imigreze prin programul DV.
Netransmiterea fotografiilor cerute pentru soţia/soţul dvs. şi pentru fiecare copil, va conduce la o înregistrare incompletă în sistemul E-DV. Acea înregistrare nu va fi acceptată şi va trebui retransmisă.
Un soţ/soţie sau copil care este deja cetăţean american sau rezident permanent nu trebuie să primească o viză DV. Totuşi trebuie să includeţi toţi membrii de familie în înregistrarea dvs. şi fotografia fiecarei persoane care va primi o viza de imigrare DV. Fotografiile de grup sau de familie nu sunt acceptate; trebuie să existe o fotografie separată pentru fiecare membru de familie.
Netransmiterea fotografiilor corecte pentru fiecare persoană în sistemul E-DV, poate duce la descalificarea solicitantului principal şi la refuzul vizelor tuturor persoanelor incluse în caz, la data intreviului pentru viză.
 Sunt supuse descalificării înregistrările în care se constată că fotografiile nu sunt recente sau care conţin fotografii care au fost manipulate (distorsionate) sau care nu întrunesc specificaţiile de mai jos.
Instrucţiuni pentru transmiterea unei fotografii (imagini) digitale
O fotografie (imagine) digitală a dvs., soţului/soţiei şi a tuturor copiilor trebuie trimisă electronic odată cu Formularul Electonic E-DV de înscriere. Fişierul cu imaginea poate fi produs fie prin luarea unei noi fotografii digitale, fie prin scanarea unei fotografii cu un scaner digital. Fişierul cu fotografia digitală trebuie să se conformeze următoarelor specificaţii tehnice şi de compoziţie şi poate fi produs în unul din următoarele moduri: luând o imagine digitală nouă sau folosind un scaner pentru a scana fotografia ce va fi transmisă. Aplicanţii îşi pot verifica fotografiile accesând linkul de validare de pe website-ul e-DV înainte de a îşi trimite înregistrările. Validarea fotografiei furnizează sfaturi tehnice adiţionale despre compoziţia fotografiei şi exemple de fotografii acceptabile şi neacceptabile.
Specificaţii de compoziţie: Imaginea digitală transmisă trebuie să se conformeze următoarelor specificaţii de compoziţie sau formularul E-DV va fi descalificat.
Poziţia Capului
- Persoana fotografiată trebuie să privească direct spre cameră.
- Capul persoanei fotografiate nu trebuie să fie înclinat spre spate, în faţă sau lateral.
- Dimensiunea capului persoanei sau regiunea feţei (măsurată din creştetul capului,
incluzând părul până la marginea bărbiei) trebuie să fie între 50% şi 69% din înălţimea
totală a imaginii. Înălţimea la care sunt poziţionaţi ochii (măsurată de la baza fotografiei
până la nivelul ochilor) trebuie să fie între 56% şi 69% din înălţimea totală a imaginii.
Fundal
- Fotografia trebuie să aibă un fundal neutru, deschis la culoare.
- Fotografiile având un fundal întunecat sau cu model încărcat nu vor fi acceptate.
Focalizare
- Fotografia trebuie să fie focalizată.
4
Obiecte decorative
- Fotografiile în care persoana fotografiată poartă ochelari cu lentile închise la culoare sau
alte obiecte decorative care obturează faţa persoanei, nu vor fi acceptate.
Pălării şi alte acoperăminte
- Fotografiile în care aplicanţii au capul acoperit sau poartă pălării sunt acceptabile doar
datorită convingerilor religioase şi chiar şi atunci acestea nu trebuie să ascundă nici o
porţiune a feţei solicitantului. Fotografiile aplicanţilor cu accesorii tribale sau de alt fel
pentru cap, care nu sunt în mod specific religioase prin natura lor, nu sunt acceptabile.
Fotografiile personalului militar, aviatic sau de alt fel, care poartă pălării ale uniformei
respective, nu se acceptă.
Sunt cerute fotografii color cu o adâncime de culoare de 24 biţi. Fotografiile color pot fi descărcate din aparatul foto digital într-un fişier în calculator sau se pot scana într-un fişier în calculator. Dacă folosiţi un scaner, setările trebuie să fie in modul „True Color” sau „24-bit color.” Vedeţi informaţiile suplimentare pentru scanare de mai jos.
Specificaţii tehnice: Fotografiile transmise digital trebuie să se conformeze următoarelor specificaţii, dacă nu, sistemul va respinge automat Formularul de Înregistrare E-DV şi va înştiinţa expeditorul.
Captarea unei imagini digitale noi: Dacă este luată o imagine digitală nouă, ea trebuie să întrunească următoarele specificaţii:
Formatul fişierului: Fişierul cu fotografia digitală trebuie să fie în formatul JPEG –
(extensia fişierului: jpg).
Mărimea fişierului: Mărimea maximă acceptată a imaginii va fi de 240 kilobiţi (240KB).
Rezoluţia şi Dimensiunile minime acceptate sunt de 600 pixeli înălţime x 600 pixeli lăţime.
Dimensiunea: Dimensiunea în pixeli trebuie să aibă formă pătrata (adică înălţimea trebuie să
fie egală cu lăţimea)
Adâncimea de culoare: fotografia trebuie să fie color ( 24 bit per pixel). (24 bit alb- negru sau 8 bit
nu vor fi acceptate).
Scanarea unei fotografii existente: Înainte de scanarea unei fotografii, aceasta trebuie să îndeplinească de asemenea, specificaţiile de compoziţie de mai sus. Dacă fotografia obişnuită întruneşte criteriile de mărime culoare şi compoziţie, atunci ea poate fi scanată urmând specificaţiile scaner-ului.
Rezoluţia: Scanaţi la o rezoluţie de cel puţin 300 puncte per inci (dpi)
Formatul fişierului: Fişierul cu fotografia digitală trebuie să fie în formatul JPEG – (extensia fişierului: jpg).
Mărimea fişierului: Mărimea maximă acceptată a imaginii va fi de 240 kilobiţi (240KB)
Rezoluţia: 600 pixeli x 600 pixeli
Adâncimea de culoare: 24 biţi culoare [Notă: Fotografiile alb-negru, monocrome sau în tonuri de
gri nu vor fi acceptate.]
5
INFORMAŢII NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ELECTRONICĂ
Există numai un singur mod de a participa la loteria DV-2012. Trebuie să transmiteţi DS 5501, un Formular Electronic de Înregistrare Diversity Visa (Formular de Înregistrare E-DV) care este accesibil numai online la www.dvlottery.state.gov Necompletarea acestui formular în totalitatea lui va descalifica înregistrarea aplicantului. Aplicanţilor li se va cere să includă următoarele informaţii pe Formularul de Înregistrare E-DV.
NOTĂ: Departamentul de Stat recomandă aplicanţilor să completeze formularul de înregistrare fără a fi asistaţi de „Consultanţi de Vize”, „Agenţi de Vize” sau alte persoane care se oferă să transmită un formular de înregistrare pentru aplicant. Dacă utilizaţi serviciile altei persoane pentru a completa formularul de înregistrare pentru dvs., ar trebui să fiţi prezent în momentul în care acest formular este pregătit şi trebuie să vă păstraţi pagina de confirmare şi numărul unic de confirmare. Intermediarii pot încerca să reţină numerele de confirmare în scopul de a cere ilegal bani în schimbul informaţiilor care ar trebui să vă fie disponibile în mod direct. Numărul dvs. de confirmare vă asigură că puteţi accesa site-ul E-DV şi să primiţi notificarea dacă înregistrarea dvs. a fost selecţionată prin „Entry Status Check” (Verificarea Statutului Înregistrării) care va fi disponibilă de la 1 mai 2011 pe pagina web E-DV la www.dvlottery.state.gov Verificarea Statutului Înregistrării va fi singurul mod de a vă informa asupra selectării dvs. pentru DV-2012, furnizându-vă instrucţiunile despre cum să procedaţi cu solicitarea dvs. şi vă va notifica cu privire la data şi ora stabilită pentru programarea la interviul pentru viza de imigrare.
1. NUMELE COMPLET - Numele de familie/Primul nume de botez/Al doilea nume de botez
2. DATA NAŞTERII - Zi, Lună, An.
3. SEXUL - Masculin sau Feminin
4. ORAŞUL/COMUNA ÎN CARE V-AŢI NĂSCUT
5. ŢARA ÎN CARE V-AŢI NĂSCUT - Numele ţării ar trebui să fie cel care este în mod curent în uz pentru locul în care v-aţi născut.
6. ŢARA DE PARTICIPARE SAU SELECŢIE PENTRU PROGRAMUL DV – Ţara dumneavoastră de calificare va fi în mod normal aceeaşi cu ţara în care v-aţi născut. Ţara dumneavoastră de calificare nu reprezintă ţara în care locuiţi. Dacă v-aţi născut într-o ţară care nu participă în programul DV, vă rugăm să consultaţi instrucţiunile pentru a vedea dacă există o altă opţiune disponibilă pentru dvs. pentru ţara de selecţie. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi punctul 1 din Întrebări Frecvente ale acestor instrucţiuni.
7. FOTOGRAFIA (FOTOGRAFIILE) PENTRU ÎNREGISTRARE – Vezi informaţii tehnice despre specificaţiile fotografiilor. Fiţi sigur că aţi inclus fotografiile soţiei/soţului şi tuturor copiilor, dacă este cazul. Vezi punctul 3 din Întrebări Frecvente.
8. ADRESA DE CORESPONDENŢĂ - Adresa, Oraşul/Comuna, Judeţul, Codul poştal, Ţara
9. ŢARA ÎN CARE LOCUIŢI ÎN PREZENT
6
10. NUMĂRUL DE TELEFON (opţional)
11. ADRESA DE E-MAIL – furnizaţi o adresa de e-mail la care aveţi acces direct. NU veţi primi o scrisoare oficială de selecţie la această adresă. Totuşi, dacă sunteţi selecţionat/ă şi răspundeţi înştiinţării primite prin Verificarea Statutului Înregistrării veţi primi ulterior corespondenţă de la Kentucky Consular Center (KCC) despre detaliile privitoare la interviul dvs. pentru viza de imigrare care vor fi disponibile pe „Entry Status Check” (Verificarea Statutului Înregistrării.)
12. CARE ESTE NIVELUL CEL MAI ÎNALT DE EDUCAŢIE PE CARE L-AŢI ATINS,
PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT? - Trebuie să indicaţi care dintre următoarele reprezintă cel mai
înalt nivel de educaţie pe care l-aţi absolvit : (1) doar şcoală generală, (2) liceu, fără diplomă de
bacalaureat, (3) diplomă de bacalaureat, (4) şcoală profesională, (5) câteva cursuri
universitare, (6) diplomă universitară, (7) câteva cursuri de studii aprofundate, (8) diplomă de
Master, (9) câteva cursuri postuniversitare pentru doctorat şi (10) diploma de Doctor (PhD)
12. STATUTUL MARITAL – Necăsătorit, Căsătorit, Divorţat, Văduv, Separat legal
14. NUMĂRUL COPIILOR: Înregistrările Electronice trebuie să includă numele, data şi locul naşterii
soţiei/soţului dvs. şi a tuturor copiilor naturali. Înregistrările trebuie de asemenea să includă toţi copiii
adoptaţi legal de dvs. şi cei vitregi, care sunt necăsătoriţi şi au vârsta sub 21 de ani la data
trimiterii înregistrării, chiar dacă nu mai sunteţi în prezent căsătorit cu părintele copilului şi chiar dacă
soţia/soţul sau copilul nu mai locuiesc cu dumneavoastră şi nici nu vor emigra odată cu
dumneavoastră. NOTĂ: copiii căsătoriţi sau cei care au peste 21 de ani nu se califică pentru o viză
DV; totuşi legea americană protejează copiii în anumite situaţii de la depăşirea vârstei de 21 ani.
Dacă înregistrarea electronică DV este completată înainte ca fiul/fiica dvs. să împlinească 21 de ani şi
copilul împlineşte 21 de ani înainte de eliberarea vizei, acesta poate fi protejat de prevederile legii
„Child Status Protection Act” şi poate fi considerat ca şi cum ar avea sub 21 de ani în scopul eliberării
acestei vize. Neincluderea tuturor copiilor care se califică, va conduce la descalificarea
solicitantului principal şi la refuzul tuturor vizelor din caz, la data interviului pentru viză. Vezi
punctul 11 din Întrbări Frecvente.
15. INFORMAŢII DESPRE SOŢ/SOŢIE – Nume, Data naşterii, Sex, Oraşul/Comuna în care s-a
născut, Ţara în care s-a născut, Fotografia. Neincluderea soţiei/soţului va conduce la
descalificarea solicitantului principal şi refuzul vizelor din caz, la data interviului pentru viză.
Trebuie să includeţi soţul/soţia aici, chiar dacă intenţionaţi să divorţaţi înainte de a solicita viza.
16. INFORMAŢII DESPRE COPII – Nume, Data naşterii, Sex, Oraşul/Comuna în care s-au născut,
Ţara în care s-au născut, Fotografia: includeţi toţi copiii declaraţi la punctul 14 de mai sus.
SELECŢIONAREA APLICANŢILOR
Aplicanţii vor fi selecţionaţi aleatoriu de un calculator, dintre toate formularele de înregistrare calificate. Toţi cei înscrişi la Diversity Visa (DV-2012) vor trebui să acceseze pagina de web E-DV la Verificarea Statutului Înregisrării pentru a afla dacă înregistrarea lor a fost selecţionată sau nu în loteria DV. Cei selecţionaţi vor fi înştiinţaţi prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibilă începând cu data de 1 mai 2011 pe pagina de web E-DV la www.dvlottery.state.gov. Cei selecţionaţi vor fi direcţionaţi către o pagină de confirmare care le va furniza instrucţiuni ulterioare incluzând informaţii asupra taxelor asociate imigrării în Statele Unite ale Americii. Verificarea Statutului Înregistrarii va fi SINGURUL
7
mijloc prin care cei selecţionaţi vor putea afla dacă au fost selecţionaţi sau nu pentru DV-2012. Centrul Consular Kentucky nu va trimite scrisori de notificare. Cei selecţionaţi aleatoriu NU VOR FI ÎNŞTIINŢAŢI PRIN E-MAIL. Persoanele neselecţionate vor fi înştiinţate asupra faptului că nu au fost selecţionate pe pagina de web « Entry Status Check. » Ambasadele şi Consulatele Statelor Unite nu vor putea furniza o listă a aplicanţilor selecţionaţi. Soţiile/soţii şi copiii necăsătoriţi, sub 21 ani, ai aplicanţilor desemnaţi câştigători pot de asemenea solicita vize pentru a însoţi sau urma aplicantul principal. Vizele pentru DV-2012 vor fi eliberate în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012.
Procesarea formularelor de înregistrare şi eliberarea vizelor aplicanţilor desemnaţi câştigători care îndeplinesc criteriile cerute precum şi a membrilor lor de familie eligibili TREBUIE să aiba loc până la miezul nopţii al datei de 30 septembrie 2012. Sub nici o formă vizele în cadrul programului de loterie nu pot fi eliberate sau aprobate după această dată şi nici membrii de familie nu pot obţine vize în cadrul programului de loterie pentru a urma aplicantul principal în Statele Unite după această dată.
Pentru a li se elibera vize de imigrare DV, aplicanţii trebuie să îndeplinească TOATE cerinţele de calificare ale legii Statelor Unite. Aceste cerinţe pot creşte nivelul de examinare cerut şi timpul necesar pentru procesare în cazul cetăţenilor din unele ţări participante, listate în acest anunţ, dar nu se limitează la ţările identificate ca sponsori ai terorismului.
Notă importantă Înscrierea electronică în programul de loterie anual DV este gratuită (NU se percepe nici o taxă). Guvernul Statelor Unite nu angajează consultanţi din afară sau servicii private să opereze programul DV. Orice intermediari sau alte persoane care se oferă să asiste în pregătirea scrisorii de participare pentru aplicanţi fac acest lucru fără autorizarea sau asentimentul Guvernului Statelor Unite. Folosirea unui intermediar sau asistenţa în pregătirea înregistrării pentru programul DV este în întregime la latitudinea aplicanţilor. Un formular electronic de participare transmis direct de aplicant are şanse egale de a fi selecţionat de calculator la Centrul Consular Kentucky, ca şi un formular electronic transmis de un intermediar plătit care a completat acest formular de participare pentru aplicant. Fiecare formular de înregistrare primit în perioada de înregistrare stabilită pentru programul DV va avea o şansă egală de a fi selecţionat în cadrul regiunii respective. Totuşi primirea mai multor înregistrări pentru o singură persoană va descalifica acea persoană din procesul de înregistrare, indiferent de sursa acelei înregistrări.
8
ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DV
1. CE ÎNSEAMNĂ TERMENELE « CALIFICARE », “NATIV” ŞI « ALOCARE »? EXISTĂ SITUAŢII ÎN CARE PERSOANE CARE NU SUNT NĂSCUTE ÎNTR-O ŢARĂ PARTICIPANTĂ LA PROGRAM, POT SĂ PARTICIPE?
Ţara dumneavoastră de „calificare” este în mod normal ţara în care v-aţi născut. Ţara dumneavoastră de calificare nu are legătură cu ţara în care locuiţi. “Nativ” se referă în mod obişnuit la o persoană născută într-o anumită ţară, indiferent de ţara în care îşi are reşedinţa sau al cărei cetăţean este. Pentru scopul imigrării, “nativ” poate de asemenea, să se refere şi la o persoană îndreptăţită să fie “alocată” unei ţări, alta decât cea în care el/ea s-a născut, conform prevederilor Secţiunii 202(b) a Legii de imigrare a SUA.
De exemplu, dacă v-aţi născut într-o ţară care nu participă în acest an la programul DV, puteţi face apel la ţara în care este născut soţul/soţia dar dvs. nu veţi primi o viză DV-1 decât dacă soţul/soţia se califică pentru şi primeşte o viză DV-2 şi amândoi trebuie să intraţi în SUA simultan. În manieră similară, un copil minor dependent poate fi “alocat” ţării de naştere a unuia dintre părinţi.
În concluzie, dacă v-aţi născut într-o ţară care nu participă la programul DV în acest an, puteţi fi “alocat” ţării în care s-a născut oricare dintre părinţi, atâta vreme cât nici unul dintre părinţi nu a fost rezident în ţara care nu participă la program la data naşterii dvs. În general, persoanele nu sunt considerate rezidente într-o ţară în care nu s-au născut sau au obţinut naturalizarea în mod legal, dacă ele doar vizitează ţara, studiază temporar sau se află în ţară pentru afaceri sau motive profesionale în slujba unei companii sau a unui guvern altul decât al ţării în care s-au născut. Dacă faceţi apel la o altă ţară decât cea în care v-aţi născut trebuie să includeţi informaţia în acest sens pe formularul de înregistrare, la punctul 6. Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de faptul că listarea incorectă a unei ţări de „participare sau alocare” (de exemplu una la care aplicantul nu poate să demonstreze validitatea apelului) poate descalifica înregistrarea.
2. EXISTĂ VREO SCHIMBARE SAU CERINŢE NOI ÎN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE PENTRU ACEASTĂ LOTERIE?
Da. Perioada de înregistrare pentru DV-2012 va dura 30 de zile. Referitor la scanarea fotografiei, aceasta trebuie să fie făcută la o rezoluţie de cel puţin 300 (dpi) dot per inci, faţă de 150 (dpi) dot per inci cât era înainte. Toate celelalte cerinţe privind scanarea şi transmiterea fotografiei rămân la fel.
De asemenea, Verificarea Statutului Înregistrării disponibilă pe web site-ul E-DV la www.dvlottery.state.gov va fi singurul mijloc prin care cei înscrişi la DV-2012 sunt înştiinţaţi dacă au fost sau nu selecţionaţi. KCC nu va mai informa în scris persoanele selecţionate prin scrisori oficiale, dar va include în schimb pe pagina de confirmare a celor selecţionaţi instrucţiunile pe care aceştia vor trebui să le urmeze în continuare în vederea solicitării vizei DV. Verificarea Statutului Înregistrării va fi de asemenea, mijlocul prin care cei selecţionaţi vor fi informaţi despre data programării la interviul pentru viza DV. KCC nu va mai trimite scrisori oficiale de programare la interviu.
Verificarea Statutului Înregistrării va fi disponibilă pentru DV-2012 începând cu data de 1 mai 2011. Dacă v-aţi înscris la programul DV-2011, veţi putea verifica situaţia înregistrării dvs. până la sfârşitul lunii iunie 2011. Toate celelalte cerinţe pentru DV-2012 rămân neschimbate.
9
3. SUNT SEMNĂTURILE ŞI FOTOGRAFIILE CERUTE PENTRU FIECARE MEMBRU AL FAMILIEI SAU NUMAI PENTRU APLICANTUL PRINCIPAL?
Semnăturile nu sunt cerute pe formularul E-DV. Se cer fotografii recente şi individuale ale solicitantului, soţiei/soţului şi tuturor copiilor sub 21 de ani ai acestuia. Fotografiile de familie sau de grup nu sunt acceptate. Verificaţi informaţiile despre cerinţele fotografiilor din acest buletin.
4. DE CE PERSOANELE NĂSCUTE ÎN ANUMITE ŢĂRI NU SE CALIFICĂ PENTRU PROGRAMUL DE LOTERIE?
Vizele DV sunt menite să ofere o oportunitate de imigrare pentru persoane din alte ţări decât ţările care trimit un număr mare de imigranţi în SUA. Legea prevede că nici o viză de loterie nu va fi pusă la dispoziţie ţărilor cu “o rată înaltă de imigrare.” Legea defineşte aceste ţări ca fiind ţări care în ultimii cinci ani au furnizat mai mult de 50.000 de imigranţi în categoriile de imigrare bazate pe legături de rudenie şi cele bazate pe oferte de lucru. În fiecare an, Biroul pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare (USCIS) însumează numărul de imigranţi admişi în categoriile bazate pe legături de rudenie şi pe oferte de lucru pentru precedenţii cinci ani, pentru a identifica ţările care trebuie excluse din loteria anuala a vizelor. Deoarece se face o determinare separată înaintea perioadei de înscriere a programului loterie, lista ţărilor care nu se califică se poate modifica de la un an la altul.
5. CARE ESTE LIMITA NUMERICĂ PENTRU DV-2012?
Prin lege, programul de imigrare prin loterie al SUA pune la dispoziţie în fiecare an maximum 55.000 de vize pentru reşedinţă permanentă în SUA persoanelor care se califică. Totuşi, legea adoptată de Congresul SUA în noiembrie 1997 sub numele de “The Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act” (NACARA) stipulează că începând cu programul DV-1999, şi pentru cât timp va fi necesar, 5.000 din cele 55.000 de vize DV alocate anual vor fi disponibile pentru a fi folosite în cadrul programului NACARA. Această reducere a limitei cu 5.000 de vize DV a început efectiv cu programul DV-2000 şi este posibil să rămână în vigoare şi pentru programul DV-2012.
6. CARE SUNT LIMITELE NUMERICE PENTRU DIFERITELE REGIUNI GEOGRAFICE PENTRU DV-2012?
Biroul pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare (USCIS) determină limitele regionale în fiecare an conform unei formule specificate în articolul 203 (c) al Legii de Imigrare şi Naturalizare (INA). In momentul în care Biroul pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare a completat calculele, vor fi anunţate limitele regionale.
7. CÂND VOR FI ACCEPTATE ÎNREGISTRĂRILE PROGRAMUL DV-2012?
Perioada de înregistrare pentru DV-2012 va rula întreaga perioadă de înregistrare menţionată anterior. În fiecare an milioane de persoane participă la acest program în perioada de înregistrare. Volumul mare de înregistrări creează o enormă activitate de selecţionare şi procesare a aplicanţilor consideraţi calificaţi. Stabilirea perioadei de înregistrare din octombrie până în noiembrie va face ca înştiinţarea aplicanţilor selecţionaţi să se facă la timp şi va da atât aplicanţilor cât şi ambasadelor şi consulatelor noastre de peste hotare mai mult timp pentru a pregăti şi completa cazurile pentru eliberarea vizelor.
10
Sunteţi încurajaţi să vă înscrieţi la începutul perioadei de înregistrare. Cererea excesivă la sfârşitul perioadei de înregistrare poate să încetinească sistemul. Sub nici o formă nu vor mai fi acceptate înscrieri după ora 12:00 (EDT) a zilei de miercuri 3 noiembrie 2010.
8. POT APLICA PENTRU ACEST PROGRAM PERSOANE AFLATE ÎN SUA?
Da, un aplicant se poate afla în SUA sau într-o altă ţară şi înregistrarea poate fi transmisă din SUA sau din străinătate.
9. ESTE FIECARE APLICANT LIMITAT LA A TRIMITE NUMAI O SINGURĂ ÎNREGISTRARE (E-DV) ÎN PERIOADA DE ÎNREGISTRARE ?
Da, legea permite numai o singură înregistrare de către sau pentru fiecare persoană în cadrul fiecărei perioade de înregistrare. Aplicanţii pentru care sunt transmise mai multe înregistrări vor fi descalificaţi. Departamentul de Stat va folosi o tehnologie avansată şi alte mijloace pentru a identifica persoanele care transmit înregistrări multiple în perioada de înregistrare. Aplicanţii care transmit mai multe înregistrări vor fi descalificaţi şi Departamentul de Stat va menţine permanent în evidenţele sale o notă electronică a acestui fapt. Aplicanţii pot participa la program în fiecare an, dar numai în perioada stabilită pentru înregistrare.
10. POT UN SOŢ ŞI SOŢIA SA SĂ TRANSMITĂ FIECARE CÂTE O ÎNREGISTRARE SEPARATĂ?
Da, un soţ şi soţia sa pot trimite fiecare câte o înregistrare dacă fiecare întruneşte criteriile de calificare. Dacă oricare dintre ei câştigă, celălalt este îndreptăţit la statut derivativ.
11. CE MEMBRI DE FAMILIE TREBUIE SĂ INCLUD PE FORMULARUL DE PARTICIPARE LA E-DV?
Înregistrarea dumneavoastră trebuie să includă soţul/soţia şi toţi copiii necăsătoriţi şi care au vârsta sub 21 de ani Trebuie să listaţi soţul/soţia chiar dacă în prezent sunteţi separaţi, în situaţia în care nu sunteţi separaţi legal (adică dacă există un document eliberat de un tribunal referitor la separarea dvs. legală). Dacă sunteţi divorţaţi sau separaţi legal nu trebuie să includeţi fostul soţ/soţie pe scrisoarea de participare. Trebuie să includeţi TOŢI copiii necăsătoriţi sub 21 de ani la data participării dacă sunt copiii dumneavoastră naturali, copiii soţului/soţiei dvs., sau au fost adoptaţi legal în conformitate cu legile ţării dvs. Listaţi toţi copiii care au sub 21 de ani la data participării, chiar dacă nu mai locuiesc cu dumneavoastră şi nu intenţionează să imigreze în cadrul programului DV. Copiii care sunt deja cetăţeni americani sau rezidenţi permanenţi nu au nevoie şi nu li se va elibera o viză DV. Totuşi ei trebuie incluşi pe înregistrarea dvs.
Faptul că aţi inclus în scrisoarea de participare membri de familie, nu înseamnă că ei trebuie să călătorească cu dvs. ulterior. Ei pot decide să rămână în ţară. Totuşi, dacă includeţi pe cererea de viză de imigrare un dependent eligibil pe care aţi omis să îl includeţi în înregistrare, cazul dumneavoastră va fi descalificat. Aceasta se aplică numai persoanelor care erau dependenţi la data la care a fost trimisă scrisoarea de participare iniţială, nu la dependenţii dobândiţi la o dată ulterioară. Soţul/Soţia dvs. poate să transmită o înregistrare separată, chiar dacă el/ea este inclus(ă) în înregistrarea dvs. atât timp cât ambele înregistrări includ detalii despre toţi dependenţii din familia dvs. Vezi întrebarea 10 mai sus.
11
12. TREBUIE CA FIECARE APLICANT SĂ ÎŞI TRANSMITĂ PERSONAL ÎNREGISTRAREA SAU POATE ALTCINEVA ACŢIONA ÎN NUMELE SĂU?
Puteţi să vă pregătiţi şi să transmiteţi propria înregistrare sau altcineva poate face aceasta pentru dvs. Indiferent dacă înregistrarea este transmisă direct de solicitant sau acesta beneficiază de asistenţă acordată de un avocat, prieten, rudă, etc., numai o înregistrare poate fi transmisă în numele fiecărei persoane şi persoana care urmează să fie înregistrată este singura responsabilă ca datele să fie corecte şi complete. Toţi solicitanţii, inclusiv cei neselecţionaţi, vor putea să verifice situaţia înregistrării lor pe pagina de web oficială a programului DV www.dvlottery.state.gov la “Entry Status Check” (Verificarea Statutului Înregistrării), disponibil de la data de 1 mai 2011. Solicitanţii trebuie să-şi păstreze pagina de confirmare în aşa fel încât sa poată verifica în mod independent starea propriei înregistrări.
13. CARE SUNT CERINŢELE PENTRU CRITERIUL EDUCAŢIONAL SAU AL EXPERIENŢEI PROFESIONALE?
Legea şi reglementările cer ca fiecare aplicant să fie cel puţin absolvent de liceu, adică să aibă diplomă de bacalaureat sau să aibă cel puţin doi ani de experienţă profesională, în ultimii cinci ani, într-o meserie care necesită cel puţin doi ani de pregătire sau experienţă. Dovada experienţei profesionale se face cu cartea de muncă. Aplicanţii trebuie să fie absolvenţi de liceu, adică absolvenţi a douăsprezece clase elementare şi secundare în SUA sau absolvenţi într-o altă ţară a unor cursuri formale elementare şi secundare comparabile cu liceul în SUA (diploma de bacalaureat). Numai cursurile formale întrunesc aceste cerinţe ; cursurile prin corespondenţă sau certificatele echivalente nu sunt acceptate. Dovezile referitoare la educaţie sau la experienţa profesională trebuie prezentate ofiţerului consular la data interviului pentru viza de imigrare.
14. CE PROFESII/OCUPAŢII SE CALIFICĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI DIVERSITY VISA ?
Pentru a determina calificarea pe baza experienţei profesionale, vor fi folosite definiţiile din baza de date a Departamentului Muncii O*Net online Database. Baza de date O*Net online Database a Departamentului Muncii al SUA (DOL) grupează experienţa profesională în cinci „zone de lucru.” În timp ce multe profesii/ocupaţii sunt listate pe pagina de web a DOL, numai anumite profesii/ocupaţii specifice se califică în programul Diversity Visa. Pentru a vă califica în programul DV pe baza experienţei profesionale, trebuie ca în ultimii cinci ani, cel puţin doi să îi fi lucrat într-o profesie/ocupaţie care este desemnată în Zona de lucru 4 sau 5, clasificată ca Pregătire Profesională Specifică (SVP) clasa 7.0 sau mai mare.
15. CUM GĂSESC PROFESIILE/OCUPAŢIILE CARE SE CALIFICĂ PE
SITE-UL DEPARTAMENTULUI MUNCII ?
Profesiile/ocupaţiile care se califică în programul DV sunt listate în baza de date
O*Net Online Database a Departamentului Muncii al SUA. Urmaţi aceşti paşi pentru a afla dacă
profesia/ocupaţia dvs. se califică: selectaţi “Find Occupations” şi apoi selectaţi o anume “Job
Family.” De exemplu, selectaţi “Arhitecture and Engineering (Arhitectură şi inginerie) şi apăsaţi pe
“GO.” Apoi apăsaţi pe link-ul profesiei/ocupaţiei specifice. Urmând acelaşi exemplu, apăsaţi
“Aerospace Engineers” (Inginerie aerospaţială). După ce aţi selectat o Profesie/Ocupaţie anumită,
Selectaţi căsuţa “Job Zone”(zona de lucru) ca să aflaţi numărul Zonei de Lucru şi clasa specifică
SVP. Pentru informaţii suplimentare consultaţi pagina de web Diversity Visa - Lista Ocupaţiilor.
12
16. CUM VOR FI SELECŢIONAŢI CÂŞTIGĂTORII?
Toate înregistrările primite din fiecare regiune vor fi numerotate individual la Centrul Consular Kentucky. După încheierea perioadei de înregistrare a aplicaţiilor, un computer va selecţiona aleatoriu din înregistrările primite pentru fiecare regiune geografică. În cadrul fiecărei regiuni, prima înregistrare selecţionată la întâmplare va deveni primul caz înregistrat, a doua înregistrare selecţionată, al doilea caz înregistrat, etc. Toate înregistrările primite în perioada de înregistrare stabilită vor avea şanse egale să fie selecţionate în cadrul fiecarei regiuni. Când o înregistrare a fost selecţionată, aplicantul va fi înştiinţat prin Verificarea Statutului Înregistrării începând cu 1 mai 2011 pe pagina web E-DV www.dvlottery.state.gov . Centrul Consular Kentucky va continua procesarea cazurilor până ce toţi cei selecţionaţi sunt informaţi să se prezinte la interviurile pentru viză la birourile consulare ale SUA sau până ce pot aplica pentru ajustarea statutului la un birou al USCIS în SUA.
Notă importantă : Notificarea câştigătorilor selecţionaţi în mod aleatoriu, NU se face prin e-mail. Notificările oficiale vor fi făcute prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibilă de la 1 mai 2011 pe pagina E-DV la www.dvlottery.state.gov. Centrul Consular Kentucky nu va mai trimite prin poştă celor selecţionaţi scrisori de notificare. Dacă primiţi un e-mail sau o scrisoare care vă anunţă că sunteţi selecţionat, luaţi aminte că acel mesaj nu este legitim. Numai după ce sunteţi selecţionat şi daţi curs instrucţiunilor disponibile prin Verificarea Statutului Înregistrării şi începe procesarea dosarului dvs., puteţi primi comunicări prin e-mail de la KCC care să vă informeze asupra modificărilor ce au loc pe Verificarea Statutului Înregistrării şi să vă atragă atenţia să verificaţi din nou această pagină pentru a vedea noile informaţii referitoare la aplicaţia dvs. KCC NU vă va solicita să trimiteţi bani prin poştă sau servicii ca Western Union.
17. POT CÂŞTIGĂTORII SĂ ÎŞI AJUSTEZE STATUTUL LA USCIS?
Da, în cazul în care se califică să îşi ajusteze statutul în condiţiile articolului 245 al INA, aplicanţii selecţionaţi care sunt fizic prezenţi în Statele Unite pot solicita Biroului pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare (USCIS) ajustarea statutului ca rezidenţi permanenţi. Solicitanţii trebuie să se asigure că USCIS poate încheia acţiunea în cazurile lor, inclusiv procesarea oricăror dependenţi aflaţi peste hotare, înainte de 30 septembrie 2012, deoarece la acea dată expiră înregistrările în cadrul programului DV-2012. Numerele de viză pentru programul DV-2012 nu vor mai fi disponibile după miezul nopţii datei de 30 septembrie 2012, indiferent de circumstanţă.
18. VOR FI APLICANŢII NESELECŢIONAŢI INFORMAŢI ÎN VREUN FEL?
Toţi solicitanţii, inclusiv cei care NU vor fi selecţionaţi, vor putea să-şi verifice situaţia înregistrării pe pagina web E-DV www.dvlottery.state.gov la Verificarea Statutului Înregistrării şi să afle dacă înregistrarea lor a fost sau nu selecţionată. Solicitanţii trebuie să-şi păstreze pagina de confirmare de la data înregistrării până la încheierea solicitării de viză, dacă sunt selecţionaţi. Informaţiile depre situaţia înregistrării pentru DV-2012 vor fi disponibile online începând cu 1 mai 2011 până la data de 30 iunie 2012. (Situaţia înregistrărilor în cadrul programului DV anterior, DV-2011, este disponibilă online de la data de 1 iulie 2010 până la data de 30 iunie 2011.)
19. CÂŢI APLICANŢI VOR FI SELECŢIONAŢI?
Există 50.000 de vize DV disponibile pentru programul DV- 2012, dar deoarece este posibil ca unele din primele 50.000 de persoane care sunt selecţionate să nu se califice sau să nu dea curs cazurilor lor până la eliberarea vizelor, Centrul Consular Kentucky va selecţiona un număr mai mare de 50.000 de înregistrări pentru a se asigura că toate vizele alocate pentru DV sunt eliberate. Totuşi, aceasta
13
înseamnă şi că nu vor fi suficiente numere de viză pentru toţi cei selecţionaţi iniţial. Toţi aplicanţii care sunt selectionaţi vor fi informaţi cu promptitudine asupra locului lor pe listă prin Verificarea Statutului Înregistrării de pe pagina web E-DV. Interviurile pentru cei selecţionaţi pentru DV-2012 vor începe în luna octombrie 2011. Persoanele selecţionate care vor furniza informaţiile cerute în instrucţiuni vor fi informate despre data la care sunt programate la interviu pe pagina de web E-DV, « Entry Status Check » (Verificarea Statutului Înregistrării) cu patru – şase săptămâni înainte de datele interviurilor programate cu ofiţerii consulari la posturile de peste hotare. În fiecare lună vor fi eliberate vize, în funcţie de disponibilitatea numerelor, acelor aplicanţi care sunt pregătiţi pentru acordarea vizei în acea lună. Odată ce toate cele 50.000 vize pentru anul fiscal 2012 au fost eliberate, programul se va încheia. În principiu, numerele de viză se pot termina înainte de septembrie 2012. Aplicanţii selectionaţi care doresc să primească vize trebuie să fie pregătiţi să acţioneze cu promptitudine. Alegerea aleatorie de către computerul de la Centrul Consular Kentucky nu garantează în mod automat că dumneavoastră veţi primi o viză. Trebuie de asemenea, să vă calificaţi pentru viză.
20. ESTE O VÂRSTĂ MINIMĂ LA CARE APLICANŢII SE POT ÎNSCRIE ÎN PROGRAMUL
E-DV?
Nu există o vârstă minimă pentru înregistrarea în cadrul programului, dar cerinţa absolvirii unui liceu sau experienţa în muncă pentru fiecare aplicant principal la data solicitării vizei, va descalifica efectiv majoritatea persoanelor care au sub 18 ani.
21. EXISTĂ VREO TAXĂ PENTRU PROGRAMUL E-DV?
Nu există nici o taxă pentru transmiterea unei înregistrări electronice. Solicitanţii de viză DV vor plăti toate taxele de viză direct la casieria consulatului sau ambasadei. Detalii despre taxele cerute vor fi incluse în instrucţiunile trimise de Centrul Consular Kentucky aplicanţilor selecţionaţi.
22. SUNT APLICANŢII DV ÎN MOD SPECIAL ÎNDREPTĂŢIŢI SĂ SOLICITE O DEROGARE
DE LA SECŢIUNILE DE LEGE CARE INTERZIC ELIBERAREA UNEI VIZE SAU
BENEFICIAZĂ DE UN REGIM SPECIAL PENTRU PROCESAREA CERERII DE
DEROGARE ?
Aplicanţii sunt supuşi tuturor secţiunilor de lege care interzic eliberarea vizei de imigrare, specificate în Legea de Imigrare şi Naturalizare a SUA. Nu există prevederi speciale pentru obţinerea unei derogări de la secţiunile din lege, altele decât cele prevăzute de lege, nici proceduri speciale pentru cererile de derogare. Pot fi disponibile câteva derogări generale pentru persoanele având rude apropiate cetăţeni americani sau rezidenţi permanenţi în Statele Unite, dar constrângerea de timp a programului DV va face dificil ca aplicanţii să beneficieze de aceste prevederi.
23. POT PERSOANELE CARE DEJA SUNT ÎNREGISTRATE PENTRU O VIZĂ DE
IMIGRARE ÎN ALTĂ CATEGORIE SĂ SE ÎNSCRIE ÎN PROGRAMUL DV?
Da, astfel de persoane se pot înscrie în programul DV urmând procedura de înscriere.
24. CÂT TIMP SUNT ÎNDREPTĂŢIŢI APLICANŢII SELECŢIONAŢI SĂ SOLICITE VIZE ÎN
CATEGORIA DV?
Persoanele selecţionate în cadrul loteriei DV-2012 sunt îndreptăţite să solicite eliberarea vizei numai în timpul anului fiscal 2012, adică de la 1 octombrie 2011 până la 30 septembrie 2012. Aplicanţii trebuie să obţină viza sau să îşi ajusteze statutul până la sfârşitul anului fiscal (30 septembrie
14
2012). Nu există posibilitatea transferului beneficiului DV în alt an fiscal pentru persoanele selecţionate, dar care nu obţin vizele în timpul anului fiscal 2012. De asemenea, soţii/soţiile şi copiii care au statut derivativ de la înregistrarea DV-2012 pot obţine vizele în categoria DV numai între octombrie 2011 şi septembrie 2012. Aplicanţii care solicită viza peste hotare vor primi o înştiinţare de la Centrul Consular Kentucky, prin Verificarea Statutului Înregistrării pe pagina web E-DV, cu patru – şase săptămâni înainte de data programării.
25. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN SITUAŢIA ÎN CARE O PERSOANĂ SELECŢIONATĂ
DECEDEAZĂ ?
Decesul unei persoane selecţionate în programul DV conduce la revocarea automată a cazului DV. Soţia/soţul sau copiii care se calificau, nu mai sunt îndreptăţiţi pentru o viză DV, pentru acea înscriere.
26. CÂND VA DEVENI DISPONIBIL FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE ELECTRONICĂ
E-DV ?
Înregistrarea online va deveni operaţională în timpul perioadei de înregistrare începând de marţi, ora 12:00 pm EDT(GMT-4) 5 octombrie 2010 şi se va încheia miercuri la ora 12:00 pm EDT(GMT-4) 3 noiembrie 2010.
27. VOI PUTEA DESCĂRCA ŞI SALVA FORMULARUL E-DV ÎNTR-UN PROGRAM
MICROSOFT WORD (SAU ÎNTR-UN ALT PROGRAM) ŞI APOI SĂ-L COMPLETEZ ?
Nu, nu veţi putea salva formularul într-un alt program pentru a-l putea completa şi transmite ulterior. Formularul de înregistrare E-DV este numai un formular Web. Aceasta îl face mai “universal” decât un format dat de un procesor word. În mod adiţional, aceasta cere ca informaţia să fie completată şi transmisă online.
28. DACĂ NU AM ACCES LA UN SCANER, POT SĂ TRIMIT FOTOGRAFIILE RUDELOR
MELE DIN SUA PENTRU A SCANA FOTOGRAFIILE A LE SALVA PE O DISCHETĂ PE
CARE APOI SĂ MI-O TRIMITĂ PENTRU A PUTEA APLICA?
Da, acest lucru poate fi făcut atât vreme cât fotografia întruneşte cerinţele din instrucţiuni şi este transmisă cu şi în acelaşi timp cu înregistrarea online E-DV. Aplicantul trebuie deja să aibă un fişier care să conţină fotografia scanată atunci când este transmis formularul de înregistrare online. Fotografia nu poate fi transmisă separat de înregistrarea online. Se poate transmite numai o singură înregistrare electronică pentru fiecare persoană. Mai multe transmiteri, vor descalifica acea persoană pentru programul DV- 2012. Formularul electronic de participare (fotografia şi aplicaţia împreună) poate fi transmis electronic din Statele Unite sau din străinătate.
29. POT SĂ SALVEZ FORMULARUL ONLINE CA SĂ POT COMPLETA MAI ÎNTÂI O
PARTE ŞI APOI SĂ REVIN ŞI SĂ COMPLETEZ RESTUL?
APOI SĂ REVIN ŞI SĂ COMPLETEZ RESTUL?
Nu, acest lucru nu este posibil. Formularul E-DV este proiectat să fie completat şi transmis într-o singură etapă. Totuşi, deoarece formularul are două părţi şi pentru că sunt posibile întreruperi şi întârzieri ale reţelei, formularul E-DV este proiectat să facă faţă unui interval de şaizeci (60) minute între descărcarea formularului şi momentul în care este primit la pagina de web a E-DV după ce a fost transmis on-line. Dacă se scurg mai mult de şaizeci de minute şi înregistrarea nu a fost primită electronic, informaţia primită până în acel moment este eliminată. Aceasta elimină posibilitatea ca în
15
mod accidental o înregistrare completă să poată fi interpretată ca duplicat a unei inregistrări parţiale anterioare. Instrucţiunile programului DV-2012 explică în mod clar şi complet ce informaţii sunt cerute pentru a se completa formularul. În acest mod dumneavoastră puteţi fi complet pregătit/ă, fiind sigur/ă că aveţi toate informaţiile necesare înainte de a începe să completaţi formularul online.
30. DACĂ FOTOGRAFIILE DIGITALE TRANSMISE NU SUNT CONFORME CU
SPECIFICAŢIILE, PROCEDURILE AFIRMĂ CĂ SISTEMUL VA ELIMINA AUTOMAT
FORMULARUL E-DV ŞI VA NOTIFICA EXPEDITORUL. ÎNSEAMNĂ ACEASTA CĂ
POT RETRANSMITE FORMULARUL DE ÎNSCRIERE?
Da, formularul poate fi retransmis. Deoarece înregistrarea a fost automat respinsă, ea nu este considerată de fapt ca transmisă la pagina web E-DV. Ea nu contează ca un formular E-DV transmis şi nu se va primi o confirmare de recepţie. Dacă sunt probleme cu fotografia digitală transmisă deoarece aceasta nu este conformă cerinţelor, ea este în mod automat respinsă de pagina web E-DV. Totuşi timpul în care mesajul de respingere ajunge la expeditor nu poate fi precizat datorită naturii internetului. Dacă problemele pot fi rezolvate de aplicant şi Partea Întâi şi Partea a Doua sunt transmise în şaizeci (60) minute atunci nu este nici o problemă. Altfel procesul de transmitere va trebui reluat. Un aplicant poate încerca să transmită o aplicaţie de atâtea ori de câte ori este necesar până când o aplicaţie completă este recepţionată şi confirmarea de primire este trimisă.
31. VA FI TRIMISĂ CONFIRMAREA DE RECEPŢIONARE A FORMULARULUI ON-LINE
E-DV, IMEDIAT DUPĂ TRANSMITEREA ACESTUIA?
Răspunsul de la pagina de web E-DV care conţine confirmarea primirii unui formular de înscriere E-DV este imediat trimis de pagina web E-DV. Dar datorită naturii internetului, nu se poate preciza în cât timp acest mesaj ajunge la destinatar. Dacă au trecut mai multe minute de când a fost apăsat butonul “submit”, atunci se poate apăsa butonul “submit” a doua oară. Sistemul E-DV nu va fi indus în eroare de o situaţie în care butonul “submit” a fost apăsat de două ori deoarece nu s-a primit nici o confirmare de răspuns. Un aplicant poate încerca să transmită o aplicaţie de atâtea ori de câte ori este necesar până ce aplicaţia completă este primită şi confirmarea este trimisă. Totuşi, o dată ce aţi primit confirmarea nu mai trebuie să retransmiteţi aplicaţia.
32. CUM VOI STI CĂ NOTIFICAREA SELECŢIONĂRII, PE CARE AM PRIMIT-O ESTE
AUTENTICĂ? CUM POT AVEA CONFIRMAREA CĂ ÎNTR-ADEVĂR AM FOST SELECŢIONAT ÎN MOD ALEATORIU ÎN PROGRAMUL DV?
Păstraţi-vă pagina de confirmare. Veţi avea nevoie de ea ca să verificaţi situaţia aplicaţiei dvs. pe pagina web oficială a programului E-DV, www.dvlottery.state.gov la Verificarea Statutului Înregistrării. Acesta va fi singurul mijloc prin care persoanele înscrise la DV-2012 vor fi informate despre selecţionarea lor şi vor primi instrucţiuni despre cum să procedeze mai departe cu aplicaţia lor şi vor fi informate asupra datei şi orei interviului în vederea obţinerii vizei de imigrare.
Informaţiile despre statutul aplicaţiei vor fi disponibile după data de 1 mai 2011. Dacă vă pierdeţi informaţia de confirmare, nu veţi putea să vă verificaţi statutul înregistrării DV şi noi nu vă vom retrimite pagina cu informaţia de confirmare. Numai persoanele selecţionate în mod aleatoriu vor primi informaţii suplimentare despre cum să procedeze în continuare cu solicitarea lor de viză. Persoanele care nu vor fi selecţionate îşi vor putea verifica aplicaţia folosind informaţiile de pe pagina de confirmare, prin pagina web oficială DV, dar nu vor primi alte instrucţiuni suplimentare. NU vom retrimite pagina de confirmare. Ambasadele şi Consulatele SUA NU VOR putea furniza o listă a celor selecţionaţi să continue procesul de obţinere a vizei.
16
Persoanele selectate în mod aleatoriu vor primi instrucţiuni ulterioare pentru procesul de solicitare de viză DV pe pagina de confirmare a celor selecţionaţi disponibilă prin Verificarea Statutului Înregistrării pe pagina web E-DV, www.dvlottery.state.gov. Instrucţiunile spun că aplicanţii selecţionaţi vor plăti toate taxele de procesare DV şi de solicitare a vizei de imigrare, în persoană, numai la Ambasada sau Consulatul SUA la data solicitării vizei. Casierul de la Consulat sau Ofiţerul Consular înmânează imediat solicitantului de viză o chitanţă emisă de Guvernul SUA, pentru plata efectuată. Nu trebuie să trimiteţi niciodată bani pentru taxele DV prin poştă, Western Union sau alt serviciu de livrare. Persoanele selecţionate care se află deja în Statele Unite şi care doresc să işi ajusteze statutul vor primi instrucţiuni separate despre cum să transmita taxa DV printr-o bancă din Statele Unite.
Înregistrările pentru loteria vizelor E-DV sunt făcute prin internet, pe o pagină de web oficială E-DV a Guvernului SUA la adresa www.dvlottery.state.gov KCC nu va trimite scrisori aplicanţilor selecţionaţi. KCC, ofiţerii consulari sau Guvernul SUA nu au trimis niciodată e-mailuri pentru a notifica persoanele selecţionate şi nici nu se intenţionează notificarea prin e-mail pentru programul DV-2012. Persoanele selecţionate vor primi doar o comunicare prin e-mail de la KCC, care îi va informa că au fost programaţi la un interviu pentru viză, după ce ei au răspuns la instrucţiunile de pe Verificarea Statutului Înregistrării. Astfel de e-mailuri vor îndemna persoana selecţionată să verifice data şi detaliile interviului pe Verificarea Statutului Înregistrării şi nu vor conţine informaţii despre data si ora exactă a interviului.
Biroul de Servicii Consulare al Departamentul de Stat al SUA, atenţionează publicul că numai site-urile care conţin extensia (indicatorul) „.gov” sunt pagini de web oficiale ale guvernului. Multe pagini de web ne-guvernamentale (ex. cele care folosesc sufixul „.com” sau „.org” sau „.net”) furnizează informaţii legitime şi folositoare în domenii legate de imigrare şi servicii pentru obţinerea vizei. Indiferent de conţinutul paginilor de web ne-guvernamentale, Departamentul de Stat nu aprobă, recomandă sau sponsorizează vreo informaţie sau material prezentat pe acele pagini de web.
Unele pagini de web pot încerca să inducă în eroare clienţii şi publicul în a îi face să creadă că sunt pagini de web oficiale şi vă pot contacta prin e-mail ca să vă îmbie cu ofertele lor. Aceste pagini de web pot încerca să solicite plata pentru diverse servicii cum ar fi formulare şi informaţii despre procedurile de imigrare, care se găsesc altfel în mod gratuit la secţiunea Vize a paginilor de web ale Departamentului de Stat sau Secţiilor Consulare ale Ambasadelor de peste hotare. În plus, aceste pagini de web neoficiale vă pot solicta să plătiţi pentru servicii pe care nu le veţi primi, adesea incluzând formulare pentru imigrarea DV şi taxe de viză în încercarea de a vă fura banii. Odata ce aţi timis bani în una din aceste înşelătorii, nu îi veţi mai vedea vreodată înapoi. De asemenea, ar trebui să fiti reticent în a trimite vreo informaţie personală care ar putea fi folosită la frauda/furtul identităţii pe acele pagini de web.
33. CUM ANUNŢ O FRAUDĂ PE INTERNET SAU UN E-MAIL NESOLICITAT?
Dacă doriţi să înaintaţi o plângere despre o fraudă pe internet, vă rugăm să consultaţi pagina de web a consumatorului, găzduită de Comisia Federală de Comerţ (Federal Trade Commission), care reprezintă un efort conjugat al agenţiilor de protecţie a consumatorului din 17 ţări la: http://www.econsumer.gov/english/ sau la Biroul Federal de Investigaţii (FBI) Internet Crime Compliant Center . Pentru a înainta o plângere despre un e-mail nesolicitat, contactaţi Departamentul de Justiţie la pagina de contact „contact us”.
17
34. DACĂ OBŢIN VIZA PRIN PROGRAMUL DV, MĂ VA ASISTA GUVERNUL S.U.A. CU
BILETUL DE AVION, IMI VA FURNIZA ASISTENŢĂ PENTRU A GĂSI O LOCUINŢĂ ŞI
LOC DE MUNCĂ, VA FURNIZA ASISTENŢĂ MEDICALĂ SAU ORICE AJUTOR PÂNĂ
SUNT COMPLET STABILIT?
Nu, solicitanţilor care obţin o viză DV nu li se furnizează nici un tip de ajutor cum ar fi biletul de călătorie, cazarea sau alte ajutoare. Dacă sunteţi selecţionat să aplicaţi pentru o viză DV, înainte de a vi se elibera o viză, vi se va cere să furnizaţi dovada că nu veţi deveni sarcină publică in S.U.A. Această dovadă poate fi sub forma unei combinaţii a bunurilor personale, o declaraţie de suport, formularul I-134 de la o rudă sau prieten care domiciliază în S.U.A. şi/sau o ofertă de lucru de la un angajator din Statele Unite.
18
LISTA ŢĂRILOR CARE SE CALIFICĂ ÎN PROGRAMUL DV-2012, PE REGIUNI GEOGRAFICE
Lista de mai jos cuprinde ţările care se CALIFICĂ în programul loterie DV-2012, grupate pe regiuni geografice. Teritoriile dependente sunt incluse în cadrul regiunii aparţinând ţării guvernante. Ţările care nu se califică pentru programul DV-2012 au fost identificate de către Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare conform formulei din articolul 203 (c) al Legii de Imigrare a SUA. Ţările care NU se califică în cadrul acestui program de loterie (pentru că sunt ţările sursă principală de imigrare bazată pe relaţii de rudenie şi oferte de lucru sau ţări cu “rată înaltă de imigrare”) sunt notate în paranteză după listele regionale respective.
AFRICA
ALGERIA
ANGOLA
BENIN
BOTSWANA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
REPUBLICA CAPULUI VERDE
REPUBLICA CENTRAL AFRICANĂ
CIAD
INSULELE COMORE
CONGO
REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO
COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
EGIPT
GUINEEA ECUATORIALĂ
ERITREA
ETIOPIA
GABON
GAMBIA
GHANA
GUINEA
GUINEA-BISSAU
KENYA
LESOTHO
LIBERIA
LIBIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAURITANIA
INSULELE MAURITIUS
MAROC
MOZAMBIC
NAMIBIA
NIGER
NIGERIA
RWANDA
REPUBLICA DEMOCRATĂ SAO TOME
ŞI PRINCIPE
SENEGAL
INSULELE SEYCHELLES
SIERA LEONE
SOMALIA
AFRICA DE SUD
SUDAN
SWAZILAND
TANZANIA
TOGO
TUNISIA
UGANDA
ZAMBIA
ZIMBABWE
Persoanele născute în fâşia Gaza sunt alocate Egiptului.
19
LISTA ŢĂRILOR CARE SE CALIFICĂ PENTRU DV-2012, PE REGIUNI GEOGRAFICE
ASIA
AFGANISTAN
BAHRAIN
BANGLADESH
BHUTAN
BRUNEI
BURMA
CAMBODGIA
TIMORUL DE EST
REGIUNEA SPECIALA
ADMINISTRATIVĂ HONG CONG
INDONESIA
IRAN
IRAK
ISRAEL
JAPONIA
IORDANIA
KUWAIT
LAOS
LIBAN
MALAYEZIA
MALDIVE
MONGOLIA
NEPAL
REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ
COREEANĂ
OMAN
QATAR
ARABIA SUDITĂ
SINGAPORE
SRI LANKA
SIRIA
TAIWAN
THAILANDA
EMIRATELE ARABE UNITE
YEMEN
Ţările din Asia care NU se califică în programul loterie în acest an:
CHINA – [continentală], INDIA, PAKISTAN, COREEA DE SUD, FILIPINE şi VIETNAM). Regiunea Specială Administrativă HONG KONG şi TAIWAN se califică şi sunt menţionate mai sus., Regiunea Specială Administrativă MACAU se califică şi este listată mai jos (Europa).
Persoanele născute în zone administrate anterior lunii iunie 1967 de Israel, Iordania şi Siria se califică şi sunt alocate Israelului, Iordaniei, respectiv Siriei.
20
LISTA ŢĂRILOR CARE SE CALIFICĂ PENTRU DV-2012, PE REGIUNI GEOGRAFICE
EUROPA
ALBANIA
ANDORRA
ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIDJAN
BELARUS
BELGIA
BOSNIA şi HERZEGOVINA
BULGARIA
CROAŢIA
CIPRU
CEHIA
DANEMARCA
Incluzând teritoriile componente şi
dependente de peste hotare
ESTONIA
FINLANDA
FRANŢA
Incluzând teritoriile componente şi
dependente de peste hotare
GEORGIA
GERMANIA
GRECIA
UNGARIA
ISLANDA
IRLANDA
ITALIA
KAZAKSTAN
KOSOVO
KYRGYZSTAN
LETONIA
LICHTENSTEIN
LITUANIA
LUXEMBURG
REGIUNEA SPECIALĂ ADMINISTRATIVĂ
MACAU
MACEDONIA
MALTA
MOLDOVA
MONACO
MUNTENEGRU
OLANDA
Incluzând teritoriile componente şi
dependente de peste hotare
IRLANDA DE NORD
NORVEGIA
PORTUGALIA
Incluzând teritoriile componente şi
Dependente de peste hotare
ROMÂNIA
RUSIA
SAN MARINO
SERBIA
SLOVACIA
SLOVENIA
SPANIA
SUEDIA
ELVEŢIA
TADJIKISTAN
TURCIA
TURKMENISTAN
UCRAINA
UZBEKISTAN
VATICAN
Ţările din Europa care nu se califică în programul de loterie în acest an:
MAREA BRITANIE (REGATUL UNIT) şi POLONIA. MAREA BRITANIE (REGATUL UNIT) include urmatoarele teritorii dependente: ANGUILA, BERMUDE, INSULELE VIRGINE BRITANICE, INSULELE CAYMAN, INSULELE FALKLAND, GIBRALTAR, MONTSERRAT, PITCAIRN, SFÂNTA ELENA, INSULELE TURKS şi CAICOS. Notaţi că numai pentru programul de loterie Irlanda de Nord este tratată separat; Irlanda de Nord se califică şi este listată printre ţările care se califică.
21
LISTA ŢĂRILOR CARE SE CALIFICĂ PENTRU DV-2012, PE REGIUNI GEOGRAFICE
AMERICA DE NORD
INSULELE BAHAMAS
(În America de Nord, CANADA şi MEXIC nu se califică pentru programul loterie din acest an.)
OCEANIA
AUSTRALIA
Incluzând teritoriile componente şi
dependente de peste hotare
FIJI
KIRIBATI
INSULELE MARSHALL
FEDERAŢIA STATELOR MICRONESIA
NAURU
NOUA ZEELANDĂ
Incluzând teritoriile componente şi
dependente de peste hotare
PALAU
PAPUA NOUA GUINEE
INSULELE SOLOMON
TONGA
TUVALU
VANUATU
SAMOA
AMERICA DE SUD, AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBE
ANTIGUA şi BARBUDA
ARGENTINA
BARBADOS
BELIZE
BOLIVIA
CHILE
COSTA RICA
CUBA
DOMINICA
GRENADA
GUYANA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
INSULELE SAINT KITTS şi NEVIS
INSULA SAINT LUCIA
INSULELE SAINT VINCENT şi GRENADINE
SURINAM
TRINIDAD şi TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
(Ţările din această regiune care nu se califică în acest an pentru programul loterie sunt:
BRAZILIA, COLUMBIA, REPUBLIA DOMINICANĂ, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HAITI, JAMAICA, MEXIC şi PERU)


Sursa: Maramuresul Online

Maramuresul OnlineMaramuresul Online


One Response to Incep inscrierile pentru Loteria Vizelor 2012. Vezi conditiile.

  1. Multumesc mult pentru informatiile date.Mi-ai fost de mare folos.Daca o sa castig o sa-ti trimit macar o vedere din indepartata America.

    RăspundețiȘtergere