Cum faci când vrei să obţii permisul de conducere?

După ce urmaţi cursurile unei şcoli de şoferi autorizate şi aţi promovat examenul, va trebui să urmaţi nişte paşi pentru a intra în posesia permisului de conducere.

Conditii necesare pentru a putea obtine permisul de conducere

Conducatorii de autovehicule au dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice in conditiile in care poseda permis de conducere corespunzator categoriei si au varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti.

Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

Persoanele care doresc sa obtina permisul de conducere trebuie sa faca dovada urmarii unui curs de pregatire teoretica prin cursuri organizate de unitati autorizate si a unui curs de pregatire practica numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor autorizat in acest sens.

Permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de autoritatea competenta.

Acte necesare pentru eliberarea primului permis de conducere

- cerere tip;

- fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia în spatiul special destinat;

- fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata;

- copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin);

- cazier judiciar;

- certificat medical pentru conducatorii auto;

- avizul psihologic;

- chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii examinarii;

- copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);

- chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;

- copia hotarârii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, pentru persoanele care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.

Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere

- act de identitate (carte de identitate, buletin);

- fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata;

- cazier judiciar;

- certificat medical pentru conducatorii auto;

- avizul psihologic;

- chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;

-adeverinta eliberata de unitatea de politie pe raza careia s-a produs pierderea sau furtul permisului de conducere si dovada declararii nulitatii permisului de conducere pierdut sau furat, în Monitorul Oficial;

- permisul de conducere, daca acesta a fost deteriorat sau are termenul de valabilitate expirat.

Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat, in urma casatoriei

- permis conducere (dovada) + copie;

- fisa conducatorului dactilografiata;

- viza medicala (sa nu aiba vechime mai mare de un an) + timbru fiscal;

- act schimbare nume + copie (daca e cazul);

- Dosar plic;

- Chitanta C.E.C. reprezentand contravaloare permis;

- Copie dupa buletin sau carte de identitate;

Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere romanesc

- copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin, adeverinta, carnet sau legitimatie provizorie de identitate);

- fisa detinatorului permisului de conducere;

- certificat medical pentru conducatorii auto;

- avizul psihologic;

- chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;

- permisul de conducere national si traducerea legalizata a acestuia.

Sursa: Maramuresul OnlineMaramuresul OnlineMaramuresul Online


Leave a Reply