MOROŞENCELE NU PREA AU ELE NEVOIE DE INSEMINARE IN VITRO


Mare tam tam în ultima vreme vizavi de programul naţional de susţinere a cuplurilor care recurg la fertilizare in vitro, program derulat de către Ministerul Sănătăţii începând de anul viitor. Programul are drept scop susţinerea, de la bugetul de stat, a costurilor necesare procedurilor de fertilizare in vitro pentru un număr de 250 de tinere cupluri infertile.
În ceea ce priveşte judeţul Maramureş, potrivit datelor furnizate de către Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, până-n prezent a fost depus un singur dosar în acest sens, dosar care, din păcate, a fost respins de către CNAS. Cei interesaţi trebuie să ştie că medicul care întocmeşte dosarul este medicul specialist ginecolog. CAS Maramureş are ca şi atribuţie transmiterea acestor dosare în vederea aprobării la CNAS Comisia Medicală.
Aşadar, având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 720/20008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale, în cadrul sublistei B (DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă) medicamentele aferente Denumirilor Comune Internaţionale Follitropinum alfa, Follitropinum beta şi Lutropinum alfa, se prescriu pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Ce conţine dosarul?

Date fiind toate acestea, cu privire la conţinutul dosarelor pacienţilor care solicită această terapie, CAS Maramureş face o serie de precizări. Aşadar, dosarul va conţine următoarele documente:
- fişa de iniţiere a tratamentului infertilităţii anovulatorii
- buletinele de analiză care susţin datele completate în Fişa de iniţiere
- adeverinţă medicală de la medicul de familie cu bolile cronice cu care se află în evidenţa acestuia pacienta şi tratamentele de lungă durată pe care le face pentru acestea
- formularul pentru consimţământul scris al pacientului, integral completat, datat şi semnat de pacient (anexat în copie prezentului document) şi o copie după buletinul de identitate/cartea de identitate a pacientului.
Toţi cei interesaţi trebuie să ştie că dosarele incomplete sau incorect întocmite vor fi returnate, întreaga responsabilitate pentru întârzierea soluţionării dosarului revenind în exclusivitate personalului care a întocmit dosarul. Dosarele vor fi depuse în dublu exemplar la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş la serviciul medical.Maramuresul OnlineMaramuresul Online


Leave a Reply