Rezervaţia ştiinţifică ˝Pietrosu Mare˝
Rezervaţia ştiinţifică ˝Pietrosu Mare˝ categoria a I-a IUCN, s-a constituit ca arie protejată prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului Naţional - secţiunea III - a zone protejate, prevăzută la poziţia 2563. Rezervaţia este situată în apropierea localităţilor Borşa şi Moisei având suprafaţa de 3300 ha si face parte din categoria a I-a, rezervaţie ştiinţifică. Responsabilitatea administrării revine Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei, aflată în structura Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Scopul administrării rezervaţiei este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, diversităţii biologice şi se mai urmăreşte dezvoltarea durabilă a zonei. Rezervaţia naturală ˝Pietrosu Mare˝ cuprinde cel mai impresionant relief glaciar din Munţii Rodnei: circurile glaciare Buhăescu (cel mai mare din Munţii Rodnei), Zănoaga Iezerului, Zănoaga Mare, Zănoaga Mică, Rebra, Gropi, având în porţiunea bazală morene şi căderi de apă pe pragurile de stâncă lustruite de gheţari. Cea mai mare parte a rezervaţiei este ocupată de roci cristaline metamorfice din Pânza de Rodna (Precambrian superior). Formaţiunea de Voşlobeni este constituită din micaşisturi cu nivele de paragnaise, cuarţite şi amfibolite, cu nivele de dolomite şi calcare cristaline (Turnu Roşu, Piatra Albă). Tipul şi subtipul de sol predominant este brun feriiluvial tipic, întâlnindu-se şi solurile brun eumezobazic şi brun acid. În rezervaţie sunt prezente mai multe lacuri glaciare:

* Iezerul Pietrosului, cu o suprafaţă de 3450 mp, cu adâncimea maximă de 2,10 m şi lungimea de 84m;
* Buhăescu I, având suprafaţa de 700 mp, adâncime maximă de 1, 80 m şi lungimea de 84 m;
* Buhăesu II, cu suprafaţa de 1700 mp, adâncime maximă de 5, 20 m şi lungimea de 55 m;
* Buhăescu III, cu suprafaţa de 700 mp, adâncime maximă de 0,35 m şi lungimea de 45 m;
* Buhăescu IV, cu suprafaţa de 1100 mp, adâncime maximă de 0,30 m şi lungimea de 68 m;


Leave a Reply