Vânătoare şi pescuit


Direcţia Silvică Baia Mare gestionează 23 de fonduri de vânătoare, cu o suprafaţă totală de 270.740 hectare. Din această suprafaţă 72.923 hectare sunt în zona de deal, iar 190.822 de hectare în zona de munte.
Din totalul fondului cinegetic, productiv este în suprafaţă de 265.806 hectare, dintre care pădure 155.779, apă 910, arabil, păşune, fânaţe 90.170, goluri de munte 18.947. Neproductiv cinegetic este în suprafaţă de 40439 de hectare.
Ariile protejat avute în gestiune de către Direcţia Silvică Baia Mare sunt Parcul Naţional Munţii Maramureşului şi Parcu Natural Munţii Rodnei.
Foarte important de ştiut este că în ariile protejate se organizeaza partide de vânătoare numai în Parcurile Naturale, în cele Naţionale este strict interzisă vânătoarea.


Leave a Reply